Ajoitus on kaikkea bluffaamisessa, sillä se vaikuttaa siihen, milloin ja miten bluffi kannattaa suorittaa tehokkaasti. […]